Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

Szkoła Policealna do roku 2009

zawód: technik logistyk


Nr programu: 342[04]/T,SP/MENiS/2004.07.20


Szkoła policealna jest szkołą średnią zawodową o dwuletnim cyklu kształcenia, na podbudowie liceum ogólnokształcącego,  liceum profilowanego, technikum oraz technikum uzupełniającego.

Absolwent Szkoły Policealnej po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplomu kwalifikacji zawodowej technika logistyka wraz z Suplementem do dyplomu w języku polskim i angielskim EUROPASS, opisującym kierunek kształcenia oraz nabyte umiejętności i kwalifikacje.

Nauka trwa cztery semestry i polega na opanowaniu wiadomości oraz umiejętności określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
Program kształcenia zawodowego jest zestawem przedmiotów zawodowych teoretycznych
i 4 tygodniowej praktyki zawodowej (4 tygodnie w semestrze III).  Uzyskane kwalifikacje uprawniają do wykonywania takich zawodów jak:

 • technik logistyk,
 • spedytor,
 • magazynier,
 • zaopatrzeniowiec,
 • agent celny,
 • organizator i dyspozytor transportu drogowego,
 • ekspedytor,
 • specjalista ds. organizacji i rozwoju handlu, specjalista ds. pakowania i opakowań.


Absolwent po ukończeniu edukacji będzie miał wykształcone następujące umiejętności zawodowe:

 • Stosowanie terminologii z zakresu logistyki, opisującej zagadnienia dotyczące przepływu towarów i informacji,
 • Planowanie, organizowanie, realizowanie i kontrolowanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego,
 • Interpretowanie i stosowanie przepisów prawa oraz norm dotyczących różnych środków transportu,
 • Zarządzanie zapasami, opakowaniem, transportem i tworzenie planów dostaw, oraz prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • Sporządzanie dokumentów logistycznych w języku polskim i obcym: zamówień, umów, faktur, polis ubezpieczenia, reklamacji oraz dokumentacji finansowo ? księgowej,
 • Przygotowanie i wykorzystywanie taryf przewozowych i spedycyjnych,
 • Kalkulowanie kosztów usług logistycznych,
 • Stosowanie systemów identyfikacji towarów,
 • Rozliczanie należności i zobowiązań ze spedytorami, ubezpieczycielami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
 • Zarządzane i wykorzystanie obiektów i urządzeń infrastruktury miejskiej,
 • Wykorzystanie i obsługa zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce.


Umiejętności i treści kształcenia są  zgodne z wymaganiami w zakresie możliwości uzyskania przez techników logistyków certyfikatu w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków.

Umiejętności praktyczne są kształtowane szkole w nowoczesnym, dobrze wyposażonym  Laboratorium edukacji zawodowo- językowej  utworzonym ze środków funduszu Phare i środków Miasta Chorzów.

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech