Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

 Terminy spotkań z rodzicami :

13.09.2017 - zebranie informacyjno-organizacyjne

22.11.2017 - śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania - klasy I - III, konsultacje dla rodziców uczniów klas Iva, IVb, IVc dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu kształcenia zawodowego)

13.12.2017 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr / końcowej dla klas IVa, IVb, IVc

09.01.2018 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr (klasy I - III)

05.04.2018 - zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVB, IVC

25.04.2018 - śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania

29.05.2018 - konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  klasyfikacyjnej  zachowania

 

Zebrania Rady Rodziców: 

1.     27.09.2017 -  godz.17:30  (gabinet dyrektora szkoły)

2.     22.11.2017 -  godz.17:30  (gabinet dyrektora szkoły)

3.     09.01.2018 -  godz. 17:30  (gabinet dyrektora szkoły)

4.     25.04.2018 -  godz. 17:30  (gabinet dyrektora szkoły) 

5.     27.06.2018 -  godz. 17:30  (gabinet dyrektora szkoły)

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018.

 I.  Zebranie informacyjno-organizacyjne - 13.09.2017

1.     spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym - godz.17:00

2.     spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych: IVA, IVB, IVC z dyrektorem szkoły w auli, przypomnienie m.in. najważniejszych zasad i procedur dotyczących egzaminów zewnętrznych, sposobu dostosowania warunków egzaminów, prezentacja harmonogramu egzaminów  - godz.17:30

3.     spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów – godz.17:00

( klasy I. i klasy maturalne po spotkaniu w auli),

a.     omówienie zmian organizacyjnych i prezentacja Statutu CKZiU w Chorzowie

b.    prezentacja kalendarza Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2016/2017

c.     omówienie podstawowych zagadnień dot. planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz form współpracy z rodzicami

d.    zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego ( Statut TE, program wychowawczy, program profilaktyki, procedura uzyskiwania zwolnień z wf)

e.     przedstawienie „ Procedury korzystania z dziennika elektronicznego”

f.     przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

g.    przekazanie informacji dotyczących: wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

h.     krótka prezentacja wniosków z działalności szkoły w roku szkolnym 2015/2016, wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych.

 

Zebranie Rady Rodziców  – 27.09.2017 - godz.17:00.

 

   IIŚródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I-III, konsultacje dla rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu  kształcenia zawodowego)22.11.2017

  1. szkolenie dla  rodziców – aula godz.16:30
  2. spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz.17:00, m.in.:

a.         omówienie wyników nauczania , zachowania, frekwencji uczniów

b.         przedstawienie analizy ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych

  1. zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

 IIIPodsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA, IVB, IVC – 13.12.2017

a.          spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrektorem  szkoły dot. m.in. organizacji egzaminów zawodowych  w sesji K171 – godz.17:00

b.         spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników klasyfikacji końcowej z zakresu kształcenia zawodowego)  – godz.17:30

 

IVPodsumowanie klasyfikacji za I semestr (klasy I - III) – 09.01.2018

1.     szkolenie dla rodziców - aula  godz.16:30

2.     spotkania z wychowawcami klas ( m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2016/2017) – godz.17:00

3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

V. Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVB,   IVC dotyczące m.in.

    przewidywanych ocen  końcowych – 05.04.2018

 

VI. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – 25.04.2018

1.       spotkania z wychowawcami klas – godz.17:00

2.       zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora szkoły

             

VII.  Konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – 29.05.2018

 

VIII. Zebranie Rady Rodziców – 27.06.2018 godz.17:30

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech